Jedną z bardziej rozpoznawalnych form działalności Federacji Młodzieży Walczącej były demonstracje uliczne. W połowie lat 80. niełatwo było zachęcić społeczeństwo do udziału w manifestacjach. Manifestacja liczyła nieraz tylko ok. 100 osób, w tym czasem chmara zachodnich dziennikarzy, a naprzeciw tłumy uzbrojonego po zęby ZOMO“ wspomina działacz FMW Piotr Dowżenko. Mimo to, Federacji udało się zorganizować kilka masowych demonstracji np. w 1985 roku po mszy na gdańskiej Zaspie. W organizowaniu demonstracji, gdańska FMW współpracowała często z kibicami Lechii Gdańsk. W październiku 1985 roku w Gdańsku powołane zostały Grupy Wykonawcze FMW mające za zadanie przeprowadzanie niebezpiecznych ulicznych akcji, takich jak manifestacje czy też malowanie murów. Ich działalność była szczególnie widoczna w okresie 1988-1989.