Opór przeciwko władzy PRL wiązał się często z oporem przeciwko ateizacji państwa. Wśród opozycjonistów dominowała aktywna postawa chrześcijańska. Nie inaczej było w Federacji Młodzieży Walczącej. W Warszawie chrześcijańska młodzież opozycyjna gromadziła się wokół kościoła św. Stanisława Kostki. Jak pisze jeden z redaktorów „Naszych Wiadomości“: Poznaliśmy się dobrze w zasadzie dopiero podczas czuwań w kościele św. Stanisława Kostki. Codzienne spotkania, służba w kościele, wspólne modlitwy i rozmowy doprowadziły do trwałej przyjaźni między nami i zdecydowały o takim, a nie innym kształcie pisma.“