Federacja Młodzieży Walczącej zrzeszała uczniów o różnych poglądach, których łączył sprzeciw wobec reżimu komunistycznego. Protestowali oni przeciwko cenzurze czy obecności wojsk sowieckich w Polsce, ale organizowano również protesty ekologiczne czy pacyfistyczne. Ważne postulaty wiązały się ze szkolnictwem. Postulowano brak zajęć szkolnych w soboty, wprowadzenie samorządu uczniowskiego, usunięcie z programu nauczania przedmiotów, które zakładały indoktrynację młodzieży m.in. religioznawstwa.