Gdańsk okazał się najprężniej działającym regionem w strukturach Federacji, wyprzedzając region założycielski – Warszawę.  To tu wydrukowano pierwszą ulotkę z komunikatem FMW. To tu rozwinęło się czołowe pismo Federacji – „Monit”. Jak pisali redaktorzy „Monitu” w 1985 roku: „FMW dociera praktycznie do wszystkich środowisk młodzieżowych. Nasze pisma są kolportowane w szkołach zawodowych, liceach, uczelniach i zakładach pracy”. Szczególnie aktywnie działali uczniowie z gdańskiej „Topolówki“ – III Liceum Ogólnokształcącego.