Federacja Młodzieży Walczącej powstała w czerwcu 1984 roku. Była działającą nielegalnie organizacją, która stawiała sobie za cel podniesienie świadomości patriotyczno-narodowej wśród młodzieży, walkę o wolność słowa oraz aktywizację młodego pokolenia. Reżim komunistyczny, panujący wówczas w Polsce, zabraniał tego typu aktywności. Za taką działalność groziło aresztowanie czy też wyrzucenie ze szkoły.

Połowa lat 80. czas powstania Federacji, to nie był czas opozycyjnego zrywu. Rok wcześniej zniesiono w Polsce stan wojenny. „Solidarność“ działająca nielegalnie w podziemiu, nie była już wówczas ruchem masowym. Wielu jej działaczy w wyniku amnestii zostało zwolnionych z więzień i obozów internowania, ale represje władzy nie ustawały.

Federacja starała się przełamać tę bierność i apatię. Realizowała swoje cele głównie poprzez drukowanie podziemnych wydawnictw: dużych czasopism i małych pisemek, ulotek, plakatów. Ważną częścią jej działalności były także manifestacje uliczne. Federacja działała na terenie ponad 100 szkół w całej Polsce.

Federacja Młodzieży Walczącej była jedną z największych młodzieżowych organizacji opozycyjnych działających w PRL.

Dziś byli członkowie Federacji są ze swojej działalności dumni.

To była jedna z ważniejszych rzeczy, jakie w życiu zrobiłem – przyznaje działacz FMW, Tomasz Roguski.

Jeśli chodzi o pytanie: po co to robisz? Jedna z odpowiedzi brzmi też: dla zabawy […] czy 18-letni członek Grupy Wykonawczej na akcji ulotkowej myśli tylko o wielkiej idei, czy też będzie miał radochę, gdy ujrzy wściekłego dyrektora […] jednocześnie zadowolonych uczniaków.“pisał jeden z członków FMW.

Jednak, w rzeczywistości lat 80. nie była to tylko zabawa. Podjęcie działalności w FMW wymagało poważnej decyzji.  Członkowie – młodzi ludzie, poprzez swoją działalność antykomunistyczną, ryzykowali wyrzuceniem ze szkoły, szykanami, aresztowaniem, pobiciem przez milicję.